Mgr. Kristina Peltan (celým jménem Kristina Marie Magdaléna Anna Kateřina Peltan, rozená hraběnka Polová) se narodila roku 1990. Vystudovala teologii na Univerzitě Karlově (část studia absolvovala v Londýně) a získala akademický titul Mgr. Poté začala pracovat ve farmaceutickém průmyslu. V roce 2016 se provdala za Václava Peltana. Z manželství vzešli dva synové: Petr Eward (narozený 2017) a Filip Albert (narozený 2018).

Bc. Václav Peltan se narodil roku 1993 v Pelhřimově. Studoval dějiny umění na Univerzitě Karlově (kde získal akademický titul Bc.) a napsal knihu Posvátná místa královského města Pelhřimova. V současné době pracuje jako komunikační specialista v nadnárodní firmě zabývající se maloobchodním prodejem.