RNDr. Bedřich Pola (celým jménem Bedřich Jan Bosco Jaroslav Filip Neri hrabě Pola) se narodil roku 1963. Základní školu i gymnázium absolvoval v Brandýse nad Labem. Již v této době se u něj projevovalo mimořádné nadání pro přírodní vědy (především pro matematiku, fyziku a chemii). Poté studoval elektroniku a optiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Svá studia zakončil získáním akademického titulu RNDr. v roce 1987. Následující léta strávil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu pro sdělovací techniku a krátce po pádu komunistického režimu, v roce 1990, spoluzaložil firmu ASIX s.r.o., první soukromé centrum pro návrh elektronických obvodů v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice.

Bedřich Pola je také čestným a devočním rytířem v Českém velkopřevorství Řádu maltézských rytířů. Johannes princ Lobkowicz,  Procuratore a Kancléř Českého velkopřevorství jej nejprve v roce 2013 pověřil funkcí communication officer a v roce 2015 se Bedřich Pola stal také Prezidentem Maltézské pomoci, o.p.s., charitativní organizace zřízené Českým velkopřevorstvím Maltézského řádu.

V roce 1990 se Bedřich Pola oženil s Ludmilou Eliášovou, vnučkou československého válečného hrdiny npor. Vladimíra Eliáše a dcerou významného lékaře MUDr. Jaroslava Eliáše.