PharmDr. Ludmila Polová (celým jménem Ludmila Anna Marie Jana z Arku hraběnka Polová, rozená Eliášová) se narodila roku 1964. Jejími rodiči jsou MUDr. Jaroslav Eliáš a Helena Eliášová, rozená Malášková. Její dědeček je válečný hrdina npor. Vladimír Eliáš, z rodiny pocházel také armádní generál a předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. Více informací o této rodině naleznete zde.

Ludmila vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a získala akademický titul PharmDr. V současné době pracuje v lékárně Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.