PhDr. Ing. Mgr. Martin Pola (celým jménem Martin Bedřich Eliáš Vladimír Karel Boromejský Alois Gonzaga Alexandr Sergius hrabě Pola) se narodil roku 1992. Navštěvoval osmileté Arcibiskupské gymnázium v Praze (jeden školní rok strávil na internátním gymnáziu Collegium Johanneum na zámku Loburg v Německu). Poté vystudoval několik studijních oborů z oblasti historie, ekonomie a podnikání a administrativy na Univerzitě Karlově a České zemědělské univerzitě. Během studií získal akademické tituly PhDr., Ing. a Mgr. Celkem čtyřikrát absolvoval „summa cum laude“ (červený diplom), dvakrát absolvoval se studijním průměrem 1,00, získal Cenu rektora za mimořádné studijní výsledky, Cenu rektora ČZU za vynikající diplomovou práci, Pochvalné uznání děkana PEF ČZU za vynikající studijní výsledky a v roce 2018 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd. V současné době pokračuje ve studiu Ph.D. na Univerzitě Karlově a pracuje ve finančnictví ve firmě patřící do takzvané „Velké čtyřky“.

V roce 2020 se Martin Pola stal čestným a devočním rytířem Českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů.