PhDr. Ing. Mgr. Martin Pola, Ph.D. (celým jménem Martin Bedřich Eliáš Vladimír Karel Boromejský Alois Gonzaga Alexandr Sergius hrabě Pola) se narodil roku 1992. Navštěvoval osmileté Arcibiskupské gymnázium v Praze (jeden školní rok strávil na internátním gymnáziu Collegium Johanneum na zámku Loburg v Německu). Poté vystudoval několik studijních oborů z oblasti historie, ekonomie a podnikání a administrativy na Univerzitě Karlově a České zemědělské univerzitě. Během studií získal akademické tituly PhDr., Ing. a Mgr. Celkem čtyřikrát absolvoval „summa cum laude“ (červený diplom), dvakrát absolvoval se studijním průměrem 1,00, získal Cenu rektora za mimořádné studijní výsledky, Cenu rektora ČZU za vynikající diplomovou práci, Pochvalné uznání děkana PEF ČZU za vynikající studijní výsledky a v roce 2018 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd. V roce 2022 dokončil Ph.D. studium na Univerzitě Karlově. V současné době pracuje ve finančnictví ve firmě patřící do takzvané „Velké čtyřky“. V roce 2020 se Martin Pola stal čestným a devočním rytířem Českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů.

Ing. Aneta Pola (celým jménem Aneta Anna Maria Elisabetta Ludmila hraběnka Pola) se narodila roku 1994. Navštěvovala Česko-italské jazykové gymnázium v Praze a poté Obchodní akademii v Dušní ulici na Praze 1. Následně studovala podnikání a administrativu na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity, kterou absolvovala „summa cum laude“ (červený diplom) s průměrem 1,00 a získala akademický titul Ing. Její studijní úspěchy byly oceněny udělením Ceny rektora za mimořádné studijní výsledky a Pochvalným uznáním děkana PEF ČZU za vynikající studijní výsledky. V roce 2022 se provdala za Martina Polu. V současné době pracuje v účetním oddělení významné mezinárodní investiční skupiny.