Ing. Tomáš Pola (celým jménem Tomáš Jan Nepomucký Sebastián Alexandr Sergius hrabě Pola) se narodil roku 1993. Navštěvoval Křesťanské gymnázium v Praze (část gymnaziálních studií strávil na St.-Michaels-Gymnasium der Benediktiner Metten v Německu) a poté studoval podnikání a administrativu na Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity, kterou absolvoval „summa cum laude“ (červený diplom) a získal akademický titul Ing. Jeho vynikající studijní výsledky byly oceněny udělením Ceny rektora za mimořádné studijní výsledky a Pochvalným uznáním děkana PEF ČZU za vynikající studijní výsledky. V roce 2020 se oženil s Adélou Jodlovou. Tomáš Pola pracoval do roku 2021 ve finančnictví ve firmě patřící do takzvané „Velké čtyřky“. Ve finančnictví působí i nadále.

Mgr. Adéla Pola (celým jménem Adéla Marie Koleta Lucina hraběnka Polová, rozená Jodlová) se narodila roku 1996. Navštěvovala Gymnázium Oty Pavla a poté studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2020 absolvovala v oboru Demografie „summa cum laude“ (s červeným diplomem) a s průměrem 1,0 („summa cum laude“ získala také za předchozí bakalářské studium Demografie se sociologií). V roce 2020 se rovněž provdala za Tomáše Polu. V současné době se věnuje doktorskému studiu na UK.